Categories
POETRY/THƠ

Hoàng Xuân Sơn | a shattering month. reading c a o x u â n h u y (6,7,8)

Hoàng Xuân Sơn

A renowned poet, born 1942, writes under various pseudonyms: Hoàng Xuân Sơn, Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh…
Hometown: Vỹ Dạ, Huế.
Lý Thường Kiệt Primary
Bán Công High School and Quốc Học Huế High School
Bachelor of philosophy, and postgraduate of political science and commerce at The university of Văn Khoa Sài Gòn.
Worked at the Ministry of Transport and Communication, a branch of the General Department of Postal Service of the Republic of Vietnam.
After 1975 worked in the Postal Office for 7 years. December 1981 settled in Montreal, Canada.

The poet’s career span from 1970 to the present day his work has been published in many literary publications. In vietnam: Văn, Chính Văn, Diễn Ðàn, Khởi Hành, Nghiên Cứu Văn Học, Ðối Diện, Thân Hữu, Xây Dựng Nông Thôn, Ngưỡng Cửa, Nhà Văn. Outside of Vietnam: Làng Văn, Văn Học, Văn, Thế Kỷ 21, Chủ Ðề, Sóng, Sóng Văn, Nắng Mới, Saigon Times, Hợp Lưu, Phố Văn, Gío Văn , Canh Tân, Ði Tới, tạp chí Thơ.

Collaborating platforms: Litviet (U.S.A), Tienve (Australia), Vanchuongviet… and the translations of his poetry into English by Nguyễn Thị Phương Trâm on SONGNGUTAITRAM.

Published work:

Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988)
Huế Buồn Chi (thơ,93)
Lục Bát (thơ, 2005)

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Hoàng Xuân Sơn, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

Cao Xuân Huy

a shattering month. reading c a o  x u â n  h u y*

.

{ in the boiling bloodshot eyes in moments

I should have been dead } 

.

how could I not remember

the bombs constantly blowing up in my mind

the rusty name tag

the busted rifle heading off to where?

.

the rifle busted

the gun broken

the month of March shattered

on hands and feet on (the knees) scrambling

a broken gun

run to where?

.

fire till the gun is shot

fire at the eyes bloodshot 

fire unto the despair of the spirit

fire unto the destruction of this cowardly body

fire unto death

fire 

unto the night

.

fire upon the blood shed

round the tip of the bullet the blood rolling

the rolling gunstock

slimy. the blood

crawling slipping away in the heated blood lust

the chunder of blood upon the hill

oozing like water the blood in abandonment 

the growing

horror

the united blood spilling

the severed

heads

and limbs

.

March 2021

t h á n g  g ã y.  đ ọ c  c a o  x u â n  h u y*

.

{ trong con mắt máu sôi trào

còn dăm phút nữa thì tao đi đời }

.

không thể nào không nhớ

đạn nổ rền trong đầu

bảng tên đời mốc thếch

gãy súng rồi về đâu?

.

gãy súng

gãy súng

tháng ba gãy

tay gờm chân dợm chạy

gãy súng rồi

chạy đâu?

.

bắn gãy súng

bắn vào mắt đỏ ngầu

bắn rụng hồn tức tưởi

bắn bỏ thân hèn

bắn chết bỏ

bắn

vào đêm

.

bắn rơi giọt máu

máu lăn quay đầu đạn

báng súng lăn quay

trườn đi. máu

bò-trườn-đi-cay-nồng-máu-rượu

mửa máu ra trên đồi

máu trầm mình thủy phiêu

rợn gắt

mọc ra

đồng đội mọc ra máu

những đầu

những tay chân

cụt ngủn

.

Hoàng Xuân Sơn

1985

*Cao Xuân Huy –  Tháng Ba Gãy Súng, hồi ký

MADE UP, BASE ON BITS OF THE TRUTH

.

After seventy five. A father from the North came to see, and visit a son in prison

.

Father: How did you end up as such a despicable soldier, a puppet?

.

Son: It’s a new world father, now you can separate the thugs?!

.

Full stop.

.

HƯ CẤU, DỰA MỘT VÀI SỰ THẬT 

.

Sau bảy nhăm. Bố ngoài Bắc vào Nam nhìn, và thăm con đi tù

.

Bố:  Sao mày nguỵ quân đi thứ lính gì ác ôn vậy?!

.

Con:  Có thế mới loại được côn đồ bố ạ !

.

Chấm hết.

.

T H E     I N H E R I T A N C E

.

Which March was it?

dedicated to Cao Xuân Huy

.

When shall arrived in pounding waves

.

the forefathers. the great divinity. the contemplative

.

dreams

.

florid. stirring madness

.

crossing off ________________the agony

.

the round-the-clock compliance

.

tracking

.

the splattered blood lost

.

the strangers beyond the afternoon

.

no trace of evidence

.

the endless soot and scent covering everything

.

the sudden loss. dust

.

the cruelty

.

heading sky high

.

the monk’s robe. the genealogy

.

the scrutiny

.

the people disappearing at the markets

.

extradited

.

G I A   T À I 

 

.

tháng ba là tháng ba nào ?

tặng Cao Xuân Huy

.

Có thể ập tới, lúc nào

.

cha ông. vạn đại. giấc bào hao

.

chiêm

.

tượng hình.  đảo đảo điên điên

.

gạch ngang ________________thống khổ

.

triền miên phục tùng

.

truy tầm

.

hạt máu thất tung

.

nước lã đến rợn chiều

.

không thấy gì

.

muội hương trùm phủ li bì

.

chợt thất thoát.  bụi

.

man di

.

về trời

.

áo tràng. gia phả

.

săm soi

.

biến tan vô chợ khúc người

.

giải giao 

 

.

 

HOÀNG XUÂN SƠN

30 . Nov . 04

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s