Categories
POETRY/THƠ

Hoàng Xuân Sơn | T H E   R E S O U N D I N G   I M A G E S   O F   S P R I N G   I N   P O E T R Y (29)

Hoàng Xuân Sơn

A renowned poet, born 1942, writes under various pseudonyms: Hoàng Xuân Sơn, Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh…
Hometown: Vỹ Dạ, Huế.
Lý Thường Kiệt Primary
Bán Công High School and Quốc Học Huế High School
Bachelor of philosophy, and postgraduate of political science and commerce at The university of Văn Khoa Sài Gòn.
Worked at the Ministry of Transport and Communication, a branch of the General Department of Postal Service of the Republic of Vietnam.
After 1975 worked in the Postal Office for 7 years. December 1981 settled in Montreal, Canada.

The poet’s career span from 1970 to the present day his work has been published in many literary publications. In vietnam: Văn, Chính Văn, Diễn Ðàn, Khởi Hành, Nghiên Cứu Văn Học, Ðối Diện, Thân Hữu, Xây Dựng Nông Thôn, Ngưỡng Cửa, Nhà Văn. Outside of Vietnam: Làng Văn, Văn Học, Văn, Thế Kỷ 21, Chủ Ðề, Sóng, Sóng Văn, Nắng Mới, Saigon Times, Hợp Lưu, Phố Văn, Gío Văn , Canh Tân, Ði Tới, tạp chí Thơ.

Collaborating platforms: Litviet (U.S.A), Tienve (Australia), Vanchuongviet… and the translations of his poetry into English by Nguyễn Thị Phương Trâm on SONGNGUTAITRAM.

Published work:

Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988)
Huế Buồn Chi (thơ,93)
Lục Bát (thơ, 2005)

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Hoàng Xuân Sơn, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

T H E R E S O U N D I N G I M A G E S O F S P R I N G I N P O E T R Y

)( )(

Ripe is the season upon the return of December
The reverie golden upon the moss strewn entrance(of the alley way)
An afternoon frozen in the quivering fire light
The quiet whisper in one’s heart : spring is here again!

)

The world seemed thinner than before
in a soft fading passing scent
the surprised pretty eyes across the yard
a drop of spring sunlight laughing on a peppermint leaf*

(

Returned to ask the brimming dense fog
approaching steeped gently in an adventurous spirit
admired the bright eyes the rosy age of spring
a season rolling over fragrant upon one’s shirt

)

To get just a whiff of the fruits in the trees
the endeared tenderness of home
the silent middays shattered by brilliant laugher
greener were the reeds and flowers strewn in pearly drops of water

(

Clinging to one’s clothes the scent of an old verse
a lifetime of earnestly dreaming of a new spring
within a placid narrow scope
woke up, the harmonious new morning.
_____
JANUARY 2022

*Vietnamese peppermint

V Ọ N G T Ư Ở N G M ỘT M Ù A X U Â N T H Ơ


)( )(

Tháng chạp về rồi, mùa ngâu chín
trước ngõ rêu phong mộng hóa vàng
run run ánh lửa chiều đông tái
gọi khẽ trong lòng : xuân nữa sang!

)

Trời đất dường như gầy hơn trước
mà thoáng hương đi vẫn dịu trầm
qua vườn chợt thấy mắt ai đẹp
giọt nắng xuân cười trên lá răm

(

Về hỏi sương mù rưng rưng đọng
đắm nhẹ hồn phiêu lạc bước gần
ngắm tuổi xuân hồng mắt gương sáng
mùa lượt là. thơm ngợi áo khăn

)

Làm sao thở được mùi cây trái
dìu dặt thương thương những phố nhà
tiếng cười vỡ biếc trưa yên tịnh
ngọc nước xanh ngời lên cỏ hoa

(

Níu áo người về hương thơ cũ
mơ dạng xuân tươi hết lòng đời
đằm đằm ngan ngát không gian hẹp
thức dậy, chan hòa một sớm mơi.

)(

HOÀNG XUÂN SƠN
[trích Huế Buồn Chi, Tủ sách Hoàng Xuân 1993)

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

8 replies on “Hoàng Xuân Sơn | T H E   R E S O U N D I N G   I M A G E S   O F   S P R I N G   I N   P O E T R Y (29)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s