Categories
ART POETRY/THƠ

Hoàng Xuân Sơn | U  N  N  A  M  E D (28)

Hoàng Xuân Sơn

A renowned poet, born 1942, writes under various pseudonyms: Hoàng Xuân Sơn, Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh…
Hometown: Vỹ Dạ, Huế.
Lý Thường Kiệt Primary
Bán Công High School and Quốc Học Huế High School
Bachelor of philosophy, and postgraduate of political science and commerce at The university of Văn Khoa Sài Gòn.
Worked at the Ministry of Transport and Communication, a branch of the General Department of Postal Service of the Republic of Vietnam.
After 1975 worked in the Postal Office for 7 years. December 1981 settled in Montreal, Canada.

The poet’s career span from 1970 to the present day his work has been published in many literary publications. In vietnam: Văn, Chính Văn, Diễn Ðàn, Khởi Hành, Nghiên Cứu Văn Học, Ðối Diện, Thân Hữu, Xây Dựng Nông Thôn, Ngưỡng Cửa, Nhà Văn. Outside of Vietnam: Làng Văn, Văn Học, Văn, Thế Kỷ 21, Chủ Ðề, Sóng, Sóng Văn, Nắng Mới, Saigon Times, Hợp Lưu, Phố Văn, Gío Văn , Canh Tân, Ði Tới, tạp chí Thơ.

Collaborating platforms: Litviet (U.S.A), Tienve (Australia), Vanchuongviet… and the translations of his poetry into English by Nguyễn Thị Phương Trâm on SONGNGUTAITRAM.

Published work:

Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988)
Huế Buồn Chi (thơ,93)
Lục Bát (thơ, 2005)

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Hoàng Xuân Sơn, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

U N N A M E D

Stepping out into the wind
it has never been so cold
thought I was used to it all void of a shiver
the exhaustion to the bone

A lifetime as a masked knight
the streets. the silenced markets. the home extensions
I’ve been out of touch for so long
the road rules now piled up at the folk of the road

Scraping off each fret on the guitar at a time
the decades of inconsequence
taking the wrong turn, too anxious to bother
about broken bones

The afternoon flipping the spoon over
the snow fall on the cups and bowls
the scattered smoke across the years abstained from smoking
the coughs as long as my walking stick

There hasn’t been a year as sad as this year
imagined the folded arms staring out at the sea
a southern hemisphere inhabitant’s summer
life giving in turns

Winter. the struggling letters, the sparse poetry
me . me. me. singing like a bell, shivering
teeth. jaw, the dramatic beat. snapping
at a verse on the other side of paradise

By the sky the clouds and wind . cuts across every alley way*
rips me apart like a human shroud
and I’m craving for the loud sobbing
the crisp laughter of the sound dark night

December 24th, 2021
______

C H Ư A C Ó T Ự A Đ Ề

Tôi bước ra đường trời xé gió
chưa năm nào lạnh như năm nay
tưởng đã quen mà chưa từng biết
rụng rời. và mặt mũi chân tay

Một đời làm hiệp sĩ bịt mặt
đường phố. chợ câm. những chái nhà
thiệt lâu tôi chưa hề thông thạo
luật đi đường nhào tới ngã ba

Nghe như đàn tháo từng nút chặn
mấy mươi năm đời mình la cà
ở khoảng không lật mặt phía trái
bồi hồi chưa kịp ngắm xương da

Không dưng buổi chiều úp chiếc thìa
tuyết bắt đầu rơi trên ly cốc
khói tản mạn những năm bỏ hút
cơn ho dài như chiếc gậy khua

Chưa năm nào buồn như năm này
tưởng tượng khoanh tay nhìn ra biển
mùa hè những cư dân nam bán cầu
đời nhau vẫn luân phiên hiến tặng

Mùa đông. nốt chữ nhọc, thơ gầy
tôi . tôi. tôi. hát như rung chuông
răng. hàm, nhịp đánh tuồng. bọ cạp
phiên khúc phía bên kia thiên đường

Trời buông gió . và mây tràn mọi nẻo*
xé tôi đi như xé áo người
tôi thèm nghe tiếng khóc nức nở
và tiếng cười rộ một đêm thâu

Hoàng Xuân Sơn
Rạng ngày 23 tháng 12,2021

*Dấu Chân Địa Đàng, Trịnh Công Sơn

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

5 replies on “Hoàng Xuân Sơn | U  N  N  A  M  E D (28)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s