Categories
ART POETRY/THƠ

Thanh Tâm Tuyền | WHEN (25)

Thanh Tâm Tuyền (1936-2006), born Dzư Văn Tâm in the province of Vinh, Vietnam. The legendary Vietnamese-American poet after 1975, did 7 years in re-education camp, before taking his final breath in Minnesota, America.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Thanh Tâm Tuyền, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

WHEN

 

The museum is closed tomorrow

(To then open once more on another day

What for)

Throwing the last cigarette butt into the river

As our insides is spread out on a boulder

A boat drifting

The afternoon is not green purple or red

Tired smokestacks

 

Who complained that it was yet bamboo season

The coming season of bamboo less light less sweet

The forest bamboo gardened in the dark in June

Cycling through the fields

The blossoming white sugarcane and the homes asleep beneath the canopies

Visit a family member or two

A cousin an auntie maybe

The sky darkening

Like eyes

Like this abandoned alleyway

Today

Heard the familiar lyrics

The name of a woman meaning goodbye

At the deserted train stop

The baritone hooting of the train horn

Full of the yesteryears

From Hanoi down towards Hai Phong

or to Bac Ninh

From Saigon down towards Vinh Long or up towards Thu Dau Mot

One is alone on the carriage

Like a drunk pouring their own drink

Adding joy to the journey

(To those who detest my poetry that’s totally correct)

A journey transpired is completely alone

 

(September 2021)

BAO GIỜ

Tặng Doãn Quốc Sỹ

 

Dù sao mai phòng triển lãm sẽ đóng cửa

(Rồi mở thêm một lần nữa

Để làm gì)

Vứt mẩu thuốc cuối cùng xuống giòng sông

Mà lòng mình phơi trên kè đá

Con thuyền xuôi

Chiều không xanh không tím không hồng

Những ống khói tầu mệt lả

 

Ai xui rằng mùa măng chưa tới

Mà mùa măng về măng thôi chẳng ngọt

Vườn măng rừng tháng sáu đêm sâu

Muốn làm người học trò mười bẩy tuổi

Đạp xe trên đường đồng

Bông mía trắng những căn nhà ngủ dưới cây

Sẽ thăm những bà con thân thuộc

Một người em hay một bà dì

Trời xẫm

Như mắt

Như ngõ hoang hồn này

Hôm nay

Nghe lời hát quen quen

Người đàn bà ấy mang tên lời từ biệt

Trên một sân ga vắng

Tiếng kèn trầm của một chuyến ô-tô-ray

Đầy dĩ vãng

Nếu đã đi từ Hà Nội xuống Hải Phòng

hay sang Bắc Ninh

Nếu đã đi từ Sài Gòn xuống Vĩnh Long hay lên Thủ Dầu Một

Chuyến xe vẫn chỉ thuộc một mình

Như kẻ say rót rượu lấy mà uống

Cho vui thêm cuộc hành trình

(Đúng rồi những người thù ghét thơ của tôi ơi)

Cuộc hành trình hoàn toàn cô độc

 

—–

Thơ, trích từ LIÊN, ĐÊM MẶT TRỜI TÌM THẤY (1964)

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

10 replies on “Thanh Tâm Tuyền | WHEN (25)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s