Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Thanh Tâm Tuyền | EASTER (2)

Thanh Tâm Tuyền (1936-2006), born Dzư Văn Tâm in Vinh, Vietnam. The legendary Vietnamese-American poet after 1975, did 7 years in re-education camp, before taking his final breath in Minnesota, America.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Thanh Tâm Tuyền, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm 

 

EASTER

 

I’m on the verge of tears as on the verge of vomiting

on the road

in bright sunlight

I called my name to dampen the yearning

thanh tâm tuyền

dusk shattered into church bells

I plead for a quiet place to kneel

for the child of my soul

afraid of a vicious dog

a starving dog void of colour

 

I’m on the verge of death as on the verge of sleep

I’m here on the riverbank

the water dark deep inviting

I shouted my name to dampen the anger

thanh tâm tuyền

night fell in err a whisper

oh child in the red scarf

a wolf

a stray wolf

 

I desire to kill myself

an eternal murderer

I pathetically screamed my name

thanh tâm tuyền

strangling myself to death

allowing rebirth

 

in each string of continual life

murder to humanity unforgivable

kneels the executioner

at the hour of rebirth

 

the shouts are prayers

the waiting centuries

 

I desire life as I desire death

each heaving interfering breath

chest burning

I call out gently

“em”(my love)

open your heart

my soul now reborn a child

pure as once were the truth 

________

PHỤC SINH

 

tôi buồn khóc như buồn nôn

ngoài phố

nắng thủy tinh

tôi gọi tên tôi cho đỡ nhớ

thanh tâm tuyền

buổi chiều sao vỡ vào chuông giáo đường

tôi xin một chỗ quỳ thầm kín

cho đứa nhỏ linh hồn

sợ chó dữ

con chó đói không màu

 

tôi buồn chết như buồn ngủ

dù tôi đang đứng trên bờ sông

nước đen sâu thao thức

tôi hét tên tôi cho nguôi giận

thanh tâm tuyền

đêm ngã xuống khoảng thì thầm tội lỗi

em bé quàng khăn đỏ ơi

này một con chó sói

thứ chó sói lang thang

 

tôi thèm giết tôi

loài sát nhân muôn đời

tôi gào tên tôi thảm thiết

thanh tâm tuyền

bóp cổ tôi chết gục

để tôi được phục sinh

 

từng chuỗi cuộc đời tiếp nối

nhân loại không tha thứ tội giết người

bọn đao phủ quỳ gối

giờ phục sinh

 

tiếng kêu là kinh cầu

những thế kỷ chờ đợi

 

tôi thèm sống như thèm chết

giữa hơi thở giao thoa

ngực cháy lửa

tôi gọi khẽ

em

hãy mở cửa trái tim

tâm hồn anh vừa sống lại thành trẻ thơ

trong sạch như một lần sự thật

 


Translated January 2020

 

* nguồn : Thanh Tâm Tuyền . Tôi Không Còn Cô Độc . Người Việt xuất bản , in tại nhà in Hợp Lực , xong ngày 15-10-1956 .

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

4 replies on “Thanh Tâm Tuyền | EASTER (2)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s