Categories
POETRY/THƠ

Thanh Tâm Tuyền | MAI (11)

Thanh Tâm Tuyền (1936-2006), born Dzư Văn Tâm in Vinh, Vietnam. The legendary Vietnamese-American poet after 1975, did 7 years in re-education camp, before taking his final breath in Minnesota, America.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Thanh Tâm Tuyền, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

MAI

 

1.

The soul of herbs in sleep

Dreams of the moon and stars 

the intertwined leaves the eyes narrowing

kisses on lips on cheeks on teeth

the old old verse

knocked upon the door of her heart

 

2.

The summer in laughter

the spring at hand

a season of ebony hair

beautiful upon the tree groves by not a shadow

 

3.

Stripped of clothes you’re the sunset

breasts beckoning the return of night

since still were the rocky hills

upon heels the bestowed kiss of fire

the cruel act

upon lips, the shattered star

 

(September 2021)

 

1.

Hồn thảo mộc giấc ngủ

Nằm mơ những ngôi sao mặt trăng

lá đan mắt ngõ

hôn vào môi vào má vào răng

những lời thơ rất cũ

gõ cửa trái tim nàng

 

2.

Mùa hè lên tiếng cười

trong bàn tay nước suối

mùa tóc mun

đẹp những khu rừng không bóng cây

 

3.

Em hoàng hôn trút áo

ngực gọi đêm về

vì còn đồi đá sỏi

cần lửa hôn gót chân

hành động tàn nhẫn

sao vỡ trên môi

 

— 

Thơ, trích từ LIÊN, ĐÊM MẶT TRỜI TÌM THẤY (1964)

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

8 replies on “Thanh Tâm Tuyền | MAI (11)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s