Categories
ART POETRY/THƠ

Thanh Tâm Tuyền | STILL YOU (10)

Thanh Tâm Tuyền (1936-2006), born Dzư Văn Tâm in Vinh, Vietnam. The legendary Vietnamese-American poet after 1975, did 7 years in re-education camp, before taking his final breath in Minnesota, America.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Thanh Tâm Tuyền, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

STILL YOU

 

Still you the misty moonlit meadows

Hair loose flying steeped in the dying night

Still you the forest valley’s unfurling darkness

The sound blackness lost vision quick mist

 

Still you the river delta the summer constellation

Time shattering breathlessness

Still you the trees leaning in each turn

The mist excited stayed up late the upset leaves

 

Still you the heaving chest the coveted storm

Nothing at all, the scuffling of nothingness 

Still you the storm against the mountainside

The aching intangible doorway between heaven and earth

 

Still you the soft pervious white clouds

Stunned by its mystic reflection upon the sea

Still you the sudden blooming quivering Queen of the Night

Our nightly world quietly wrapped tightly in its scent

 

(September 2021)

 

VẪN EM

 

Vẫn em đồi trăng phơi mờ hoặc

Tóc buông giải thẫm xoá canh thâu

Vẫn em rừng lũng khuya trốt lộng

Ngút đen mắt lạc ruổi tin sương

 

Vẫn em đồng sông sao trời hạ

Phập phồng tan nát lượng thời gian

Vẫn em dáng cây nghiêng nẻo khuất

Sương muộn ham mê thức lá buồn

 

Vẫn em ngực thở vùi cơn bão

Trải niềm không, xô xát niềm không

Vẫn em trận mưa giông vách núi

Mở buốt mông lung ngõ đất trời

 

Vẫn em thoáng trắng mây hiền hậu

Ngẩn ngơ soi mặt biển điêu linh

Vẫn em đóa quỳnh run hoảng nở

Hương thầm choàng riết cõi đêm ta.

 

2-73

(Giai phẩm Văn tháng 11.1973)

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

16 replies on “Thanh Tâm Tuyền | STILL YOU (10)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s