Categories
ART POETRY/THƠ

Thanh Tâm Tuyền | YOURS ALONE (19)

Thanh Tâm Tuyền (1936-2006), born Dzư Văn Tâm in the province of Vinh, Vietnam. The legendary Vietnamese-American poet after 1975, did 7 years in re-education camp, before taking his final breath in Minnesota, America.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Thanh Tâm Tuyền, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

YOURS ALONE

 

A window to the sky the unfamiliar eyes

the forehead wilderness

the quivered reminiscent tracks of the lips

across the cities full of hearts 

the pouring rain alone laughed

 

the heart a blue flame

embraced the winter

the pinky the innocent weave

of the afternoon

so cold were the rows of palings

through the countless roofs loved each other

innocent people refusing arms

palm to palm the hearth

dared not addle the closing eyelids

delivered a laugh and the autumn

and a (school boy’s love) letter 

 

(September 2021)

 

CỦA EM

 

Cửa sổ trời những mắt chưa quen

trán hoang đồng cỏ

run đường môi kỷ niệm

đi qua những thành phố đầy tim

cười đổ mưa một mình

 

trái tim ngọn lửa xanh

áp mùa đông

ngón tay út ngây thơ nền vải

buổi chiều

quá lạnh những hàng chấn song

đã yêu nhau muôn vàn mái nhà

những người vô tội chối từ khí giới

chấp hai lòng tay lò sưởi

không nỡ làm rối mi mắt khép

gửi một tiếng cười và mùa thu

và một lá thư học trò

 

—–

* nguồn : Thanh Tâm Tuyền . Tôi Không Còn Cô Độc . Người Việt xuất bản , in tại nhà in Hợp Lực , xong ngày 15-10-1956 .

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

8 replies on “Thanh Tâm Tuyền | YOURS ALONE (19)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s