Categories
POETRY/THƠ

Tô Thuỳ Yên | Monument (13)

Tô Thuỳ Yên (1938-2019) real name was Đinh Thành Tiên, born in Go Vap, Gia Dinh, Vietnam, an alumnus at Petrus Ký and Đại học Văn khoa Sài Gòn. He was a teacher and journalist in Saigon, a Major in the Vietnam Army prior to 1975. After 1975 served 13 years in re-education camps, in 1993, he moved with his family to the United States as a former political prisoner.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Tô Thuỳ Yên, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Monument

 

You ran away from your past

Erasing all evidence of yourself

Worried the old promise might pursue you perhaps?

What if one day by accident

We meet again

The heart shall sidestep, freeze

The door deadlocked

I’ve forgotten the security code

But you won’t have to worry

Forget about the storm surrounding the fire

How wonderful is it to watch heaven soothe the earth

A period when, I had time to dream

Not a hint of it and all rocks have shattered in my head

How long will the flame grapple with the wind

Rather sad. But rather brave

Glancing over the poem, (em)did you know 

The source of my suffering is that fire?

Missing death the way I miss my parent’s house

Wishing I never met you if I were to begin again

Rest in peace, to all the hard times

The monument of a poem weeping for nothingness

Heaven and earth busy in motion

Unintentionally made the rain and sunlight feel, so sorry for me

 

(November 2021)

—–

 

Bia chú

 

Em chạy xa chốn cũ

Xóa triệt để dấu mình

Sợ lời thề xưa truy nã chăng?

Giả sử mai sau tình cờ gặp lại

Dừng chân hỏi chào nhau

Lòng sẽ đứng qua bên nhìn bất động

Cửa đóng chết

Anh quên rồi mật khẩu

Em an tâm

Nhớ chi nữa cơn mưa rào bãi cháy

Tuyệt vời trời dỗ đất nguôi ngoai

Thời đó, anh còn dư dả mộng

Chưa nghe đá rã nát trong đầu

Bao lâu ngọn lửa oằn cơn gió

Buồn bã thay. Mà quả cảm thay

Đọc lướt bài thơ, em có biết

Chữ khổ tôi từ lửa ấy không?

Nhớ nỗi chết như nhớ nhà cha mẹ

Ước đi lại đời anh không gặp em

Yên nghỉ nhé, những một thời yểu mệnh

Bài thơ bia chú khóc hư vô

Trời đất mải lo tròn chuyển động

Vô ý làm mưa nắng tội anh

 

4-2005

 

Nguồn: Tạp chí Văn, số 101-102, tháng 5 & 6-2005

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

9 replies on “Tô Thuỳ Yên | Monument (13)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s