Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 12:prologue

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

don’t write…

sad poetry, and yearn for its light

like the absence of summer

you’re like

the shadow of a room

presently close

.

don’t write

.

poetry learning how to die

like it could

we shall learn to die

as we would once wish it

.

though poetry cares for you, you should still to God pray

this sad Christmas

.

do you know, to hear the words: I love you

poetry must leave you for somewhere far

so its may resound

clearly

.

don’t write. poetry’s afraid you won’t remember

what you just heard

as you would in haste jot down the love of country

onto a T-shirt

the one everyone is wearing this morning

.

don’t write. the forbearing words

as though your voice is spreading widely

on a wall of fire. Your lips 

a kiss, a smile

.

don’t hate

and don’t write

the things everyone already knows

poetry dear…

_____

đừng viết…

 .

thơ buồn, và muốn ánh sáng của nó

như sự vắng mặt của mùa hè

bạn cũng như bóng tối của căn phòng

đang đóng cửa

 .

đừng viết

 .

thơ đang học cách chết

như nó có thể

chúng ta sẽ học cách chết

như chúng ta từng mong như thế

 .

dù thơ yêu bạn, nhưng bạn hãy cầu xin Chúa

mùa Giáng Sinh buồn

 .

bạn có biết, để được nghe câu nói: em yêu anh

thơ phải bỏ bạn đi thật xa

để âm thanh vọng về

thật rõ

 .

đừng viết. thơ sợ bạn không còn nhớ

âm thanh bạn vừa mới nghe

như bạn vẫn viết vội lòng yêu nước

lên chiếc áo thun

sáng nay mọi người vẫn mặc

 .

đừng viết. Những lời nhẹ nhàng

có vẻ như giọng nói của bạn đang lan rộng

trên tường lửa. Đôi môi của bạn

như một lần hôn, như một nhoẻn cười…

 .

đừng ghét

và đừng viết

những điều ai cũng biết

thơ ơi…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s