Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 12:10 – The knee talking to the elbow

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

10. The knee talking to the elbow 

– using the freedom of speech 

to take the word out of someone else’s mouth!

.

the elbows reply:

– what about those who abuse power

a grovelling opportunist

like you?

.

Who is wrong here?

.

the only thing we know for sure

the wrongdoing of a confident man 

together with the sneer of a dictator

.

like the vulgarity in a monk’s preaching 

mistakes may be the fuel for inspiration

our spirit shall be like spark flying

a light in the dark

.

the only thing we know for sure

the grand reasons for the blushing 

the small grand reasons

has been disregarded

.

the only thing we know for sure

the value of someone lost

the loneliness of the victor

no longer repentant

.

the numbing stupidity

stumbling tenderness 

falls

at the doorstep

of heaven

_____

10. Đầu gối nói với cùi chỏ…

– ngươi lợi dụng sự tự do

để loi vào cằm kẻ khác!

cùi chỏ trả lời:

– thế còn kẻ lợi dụng quyền lực

để quỳ không đúng lúc

như ngươi?

ai là người nhầm lẫn?

điều duy nhất chúng ta được biết

là sự nhầm lẫn của một người đàn ông tự tin

với sự nhầm lẫn trong cái nhếch môi cười của bạo chúa

như sự khiêu dâm của các nhà sư khi thuyết giáo

sự nhầm lẫn nhiều khi làm khát khao

linh hồn chúng ta bay như tia lửa

trong bóng đêm phát sáng

điều duy nhất chúng ta được biết

sự hùng vĩ của những điều nhỏ nhặt

sự nhỏ nhặt của những điều hùng vĩ

đã không được chú ý

.

điều duy nhất chúng ta được biết

phẩm giá của kẻ thua cuộc

sự cô đơn của người chiến thắng

đã không còn ăn năn

sự lạnh lùng ngu ngốc

sự nồng nàn bị vấp

ngay ngưỡng cửa

thiên đường…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Lê Vĩnh Tài | no. 12:10 – The knee talking to the elbow”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s