Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 12:13 – I don’t live at a campsite, I live in a house

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

13. I don’t live at a campsite, I live in a house…

but inside the house
I’ve erected these camps
.
there’s one in the bedroom
and I lie amongst them
.
the camp in the kitchen

stores dry goods
.
the camp in the lounge
a bookshelf
very peaceful
.
all as messy and as orderly as each other
as happiness is always somewhere amongst the pain
.
this morning

the wind flipped over a camp
the canvas was torn
the pegs were thrown around threadbare naked across the tiles
scattered like our human lives
.
there’s no other way but to try
re-erect the camp by nightfall
when it’s cold
if needed I’ll light a fire
sit there inside 

quietly
.
what is a home
in the history of storms
if it’s nothing but a campsite?

_____

13. Tôi không sống trong trại, tôi sống ở nhà…

 

nhưng ngay trong nhà

tôi đã dựng lên những cái trại

phòng ngủ căng một cái

và tôi nằm giữa chúng

trong cái trại nhà bếp

tôi để những thứ thức ăn khô

trong trại phòng khách

tôi để một kệ sách

nó yên tĩnh

tất cả mọi thứ lộn xộn và thứ tự như nhau

như niềm vui lẫn giữa nỗi đau

sáng nay

có một cái trại bị gió bật

tấm bạt rách

những chiếc cọc chỏng chơ trên nền gạch

rải rác như những mạng người

không có cách nào khác

tôi cố gắng dựng cái trại lên một lần nữa

để đêm xuống

nhiều khi mưa gió

nó trở lạnh

nếu cần tôi sẽ đốt thêm đám lửa

ngồi im bên trong trại

ngôi nhà là gì

trong lịch sử gió mưa

nếu nó không phải là một cái trại?

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s