Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 12:15 – I have a dream

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

15. I have a dream 

witnessed the world falling

over

crumbling

in pieces

.

at a wedding

the glasses tipping, wine spilling

in the ocean

guns falling

falling

.

like poems

they fall then they’re flying

floating

drifting gently

in the early morning dreams

.

as the world falls

some drop like lead

others gently float away

peacefully

what gets to descend safely?

what has to pay with their life?

.

suddenly, you’re awkward

untoward

your spirit

always pondering the state of the world

slowly twisting

echoing the creams of your aching spirit

like a boiling kettle

a habit like how each morning you would brew tea 

_____

15. Tôi có một giấc mơ…

thấy thế giới đang rơi

đổ

sụp

xuống

ở tiệc cưới

những chiếc cốc ngã, rượu chảy tràn ra ngoài

ở biển khơi

những khẩu súng đang rơi

thẳng xuống

nhưng những bài thơ

chúng không rơi mà lại bay

ngang

bềnh bồng nhẹ nhàng

trong tinh mơ mỗi sáng

khi thế giới này bị buông rơi

có những thứ lao đầu thẳng xuống

có những thứ bay ngang nhẹ nhàng

bình thản

cái gì được hạ cánh an toàn

cái gì phải trả giá nát tan?

và đột nhiên, bạn cảm thấy hơi bồn chồn

vần ồn

nhưng đó chính là linh hồn của bạn

khi bạn cứ mải suy nghĩ về thế giới

nó từ từ xoắn lại

khi linh hồn bạn bị đau nó sẽ kêu vang

như ấm nước đang sôi trên bếp

sáng nay bạn nấu để pha trà…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

6 replies on “Lê Vĩnh Tài | no. 12:15 – I have a dream”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s