Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 12:5 – The Poem, isn’t a gift for you on your birthday

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

5. The Poem, isn’t a gift for you  

on your birthday

say the day zero, month zero zero,

can’t remember the year

you open the gift box

there are all sorts of stuff in it

.

possibly it’s a surprise to you

since it wasn’t a watch

the amount of time

you lay in a box

.

often opening the gift box

you meet a person

who makes you laugh and cry

to death

.

they’re nothing but toys

hence you may encounter a prisoner wearing a crown on a throne

while the emperor’s handcuffed

.

the emperor

like the cards you slam on the table

when you’ve lost

no matter how furious you are the emperor is still the emperor

.

in the gift box

you may find a history book

blood and bone at the bottom of an inkwell

studies of history

mystique and greed

.

even hell has sunk to the bottom of the inkwell

hence often at the bottom of the box

you find a card

with a line not yet filled in

your name is still not there

.

you quietly cry: Mother, please

pray for me

so I may not encounter so much distress

.

then you place them in a box

wrap it up neatly

before throwing it up in the air

.

the gift box shall grow wings

fly like a bird

like your destiny

flying to its destination

the days are now sad or happy 

may it be

you no longer care

.

those who want to know

will be too tired

too out of breath

they will want nothing but death

_____

5. Bài thơ, không phải là món quà cho bạn…

vào ngày sinh nhật bạn

ví như ngày zero, tháng không không, năm không không nhớ

bạn mở hộp quà

và thấy rất nhiều thứ

nó có thể làm bạn ngạc nhiên

vì không phải là chiếc đồng hồ

đó là thời gian

bạn đang nằm trong hộp

nhiều khi mở hộp quà

bạn sẽ gặp một người

làm bạn khóc hay cười

đến chết

chỉ là những thứ đồ chơi

nên bạn có thể gặp một tù nhân ngồi trên ngai và đội vương miện

còn ông vua lại bị còng

ông vua

như lá bài bạn vẫn hay đánh phỏm

khi thua

bạn có tức mình lộn ngược đầu thì vua vẫn là vua

.

trong hộp quà

bạn có khi tìm thấy quyển sách lịch sử

xương máu chìm trong đáy lọ mực

của những sử quan

ăn tham và lãng mạn

địa ngục cũng chìm dưới đáy lọ mực

nên nhiều khi dưới đáy hộp

bạn tìm thấy tấm thẻ bài

với những dòng kẻ chấm chưa kịp điền

tên của bạn còn bỏ trống

 

bạn chỉ thầm kêu: Mẹ ơi

cầu cho đời con

đừng gặp nhiều rắc rối

 

và bạn đặt tất cả chúng vào lại trong hộp

gói nó thật kỹ

sau đó ném lên trời

.

hộp quà sẽ mọc cánh

bay như chim

như số phận của bạn

sẽ bay đi đâu

ngày tháng bây giờ vui tươi hay âu sầu

bạn cũng không còn

muốn biết

vì những kẻ muốn biết

đã bị mệt

hay lê lết

muốn chết…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Lê Vĩnh Tài | no. 12:5 – The Poem, isn’t a gift for you on your birthday”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s