Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 12:7 – A poet writing in a café

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

7. A poet writing in a café  

people think

he’s writing to his mother

the young women think

perhaps he’s writing a love letter

the children think

he’s writing a picture book

there are also people who think

he’s trying to pay the bill

.

and a policeman

secretly

slowly

creeping up

behind him

_____

7. Một nhà thơ ngồi viết trong quán cà phê…

những người bạn nghĩ

có lẽ anh đang viết thư gửi về cho mẹ

những cô gái nghĩ

hay là anh đang viết thơ tình

những đứa trẻ nghĩ

anh đang vẽ truyện tranh

cũng có người nghĩ

anh đang tính toán các khoản nợ

và một anh cảnh sát

bí mật

chậm rãi

từ từ

tiến lại phía sau anh

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Lê Vĩnh Tài | no. 12:7 – A poet writing in a café”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s