Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 12:18 – Please call me, by the name of my childhood

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

18. Please call me, by the name of my childhood  

my mother calls me little will

to differentiate me from big will who’s in the army

.

as I line up to get a voucher for egg noodles

in time before my afternoon classes

.

don’t pity me

please call me by the name of my childhood

as my mother still calls me

.

call me by the name as the wind did long ago

please 

please call me by the name of long ago

long ago left a flower in a corner of the backyard

dancing still

.

call me 

as my mother did long ago

_____

18. Xin vui lòng gọi tôi, bằng tên thời thơ ấu của tôi…

mẹ gọi tôi là cu em

để phân biệt với cu anh đang ra trận…

khi tôi xếp hàng mua cho mẹ phiếu mì sợi

trước khi còn kịp chiều đi học

đừng thương hại tôi

cứ gọi tên tôi như thời thơ ấu của tôi

mẹ vẫn gọi

gọi tên của tôi từ ngày xa khi gió thổi

xin vui lòng

gọi tôi ngày xa xôi

ở góc sân nhà còn sót lại một bông hoa

đang nhẹ nhàng nhảy múa

hãy gọi tên tôi

như mẹ gọi tôi…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s