Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 12:20 – Suddenly, I want to live elsewhere

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

20. Suddenly, I want to live elsewhere  

not up in the mountains

digging wells year round to water the budding coffee

high up

in the sky

.

to be

alone 

by myself

waiting for myself

in the end

.

not to be born

not to die

I’m a suspended fleeting entity in a museum

submerged 

under a mask

of ancient history

.

no battle to fight for myself

no scar is unloaded

no humanity

no smiles

.

death is tipsy like a couple sips of wine

it’s smiling to itself

in a museum full of wax idols

.

but when I do love

it’s a moment of madness

because there’s only one way

I will turn my heart like turning the pages of books long ago

though now I’m turning a digital web page

mumbling to myself

to a flat

cold screen

_____

20. Tự dưng tôi muốn sống nơi khác…

không phải nơi núi cao

quanh năm khoan giếng lấy nước tưới cà-phê

tít trên mây

này

và cuối cùng

một mình

tôi

đang chờ đợi tôi

không sinh ra

không chết đi

tôi lơ lửng như con phù du trong một viện bảo tàng

đầy quá khứ

mặt nạ

lịch sử

không có cuộc chiến nào chiến đấu cho tôi

không có vết thương không có vũ khí

không có nhân loại

không nước mắt

không có nụ cười

.

cả cái chết chỉ như rượu ngà ngà say

nhiều khi tự nó mỉm cười

trong viện bảo tàng đầy tượng sáp

và khi tôi yêu

nó chỉ là cơn điên

vì nó chỉ còn cách

tự lật trái tim tôi như ngày xưa tôi lật những trang sách

bây giờ lật qua một trang web

tự mình thì thầm tự mình lầm bầm

với một màn hình

lạnh lùng và phẳng…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s