Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 12:21 – Even the Sun is not always red

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

21. Even the Sun is not always red  

the frightful

yellows and blues

.

hence often

the sunset would waver

like the vernacular

in every breath changes colour

.

we’ve been forever gloriously dependent on the jungle

digging the deep tunnels into the mountains

victorious and lonely

.

why have we decimated the jungle

and the blood out at sea 

is but the glorious green of senility?

.

the angels arrived in time to send flowers

drifting across the sea

within the darkness of our heart

the tears

a place where our ancestors took their vows

the placid crafts

carried by the breeze into dreams

to the bottom

sank

.

we sensed in the storm

the bloated bodies in the water

we wanted revenge

against the fury of the sea

.

like now

we soaking up the sea

wetting even the hot

and boiling

red sun

.

the sea

watching

us

a mess

_____

21. Ngay cả mặt trời, không phải lúc nào cũng đỏ…

khi sợ

nó có màu vàng và xanh

nên hoàng hôn

nhiều khi nhập nhoạng

như ngôn ngữ

đổi màu theo hơi thở

chúng ta đã đời đời vinh quang nhờ vào các khu rừng

những hầm hào đào sâu trong núi

chiến thắng và cô đơn…

sao bây giờ chúng ta phá hết rừng

và máu đỏ trên biển

chỉ là vinh quang của màu xanh lãng quên?

những thiên thần cuối cùng đã kịp đến để thả hoa

bềnh bồng trên biển

trên bóng tối tâm trí của mọi người

cùng khóc

tại nơi cha ông ngày xưa ăn thề

những con thuyền yên tĩnh

mang gió vào giấc mơ

chìm lỉm

xuống đáy

.

chúng ta nghe trong gió mưa

người chết bị ngâm trong nước

chúng ta muốn trả thù

biển đã từng nổi nóng

nhưng bây giờ

chúng ta tự ngâm mình trong biển

làm ẩm ướt cả mặt trời

đã từng nóng đỏ

như sôi…

biển

đang nhìn

mọi người

như một mớ hỗn độn

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s