Categories
POETRY/THƠ

Đinh Trường Chinh | nirvana (23)

Đinh Trường Chinh born 1970 in Tan Dinh, Saigon, Vietnam. The American-Vietnamese poet and artist, computer engineer currently lives and work in Virginia, U.S.A.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. A practicing pharmacist, who currently lives and works in Western Sydney, Australia.

by Đinh Trường Chinh, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

.

nature is nirvana. dusk is nirvana. love is nirvana. 

there is nothing that’s not paradise.

the night giving birth to a new day. the day giving birth to a new night.

the clouds wading across the lake. the wind wading atop the canopies. I’m wading by the afternoon-the poem wading by me

here I may pray-here you may make your confession. I would inhale the gifts life has given me-payments via the growth and nurture of the beauty of my soul.

beauty is not for rebirth. beauty is for an exchange without propriety. There are some deaths that inevitably lives on, and conversely, some lives are quick to diminish in the hearts of humanity.

all that is nature and the vast expanse of the horizon. I will, by all methods gather all that encompassing beauty, often unseen, for myself

all deriving from within.

at the foot of a tranquil day, my heart will reside . on a lengthy path, any soul may have their days of life/death . & just like that, the soul continues to be renewed …

April 2020

_____

thiên nhiên là thánh đường . buổi chiều là thánh đường . tình yêu là thánh đường .

không có điều gì là thánh đường .

đêm phục sinh ngày . ngày phục sinh đêm.

đám mây bơi qua hồ nước . con gió bơi qua hàng cây . tôi bơi qua chiều . câu thơ bơi qua tôi .

ở đây tôi có thể cầu kinh . ở đây bạn có thể xưng tội . tôi hấp thở những cái đẹp cuộc đời ban tặng . chỉ có thể trả lại bằng cách nuôi dưỡng và gieo trồng cái đẹp trong hồn mình .

cái đẹp không phục sinh . cái đẹp thì để trao tặng và không cần sự sở hữu . có những cái chết vẫn luôn mãi sống và ngược lại cũng có đời sống vội chết trong lòng người .

giữa thiên nhiên và bầu trời cao rộng , tôi sẽ tìm cách thu vén những cái đẹp , có khi vô hình, cho riêng mình .

tất cả từ tâm mà ra .

tôi trú an tim mình dưới chân ngày lặng lẽ. trên con đường dài, hồn ai cũng có những ngày sống / chết .

& hãy cứ thế , để tâm hồn mình luôn được phục sinh …

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Đinh Trường Chinh | nirvana (23)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s