Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 12:8 – Treaty

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

8. Treaty 

a collective declaration

delicate implications

cold

like the apocalypse

.

the buoyancy

in the words

the art of gold plating

the vernacular

.

more than any poem

.

when born of the land

a sleepy man

concludes

within the implications of one declaration

reading it downward or across the implications are the same

.

the kind words

follow each other

like the intangible radio stations

there and then not

.

our day to day life 

like a book of fiction

that can’t be redacted

so we can forget

_____

8. Hiệp ước… 

ra tuyên bố chung

ý nghĩa tinh tế

lạnh

như ngày tận thế

sự bềnh bồng

của ngôn từ

công nghệ mạ vàng

cho ngôn ngữ

còn hơn những bài thơ…

.

khi đất nước sinh ra

một người đàn ông buồn ngủ

tất cả kết thúc

trong ý nghĩa của một lời tuyên bố

đọc ngược hay đọc xuôi đều có nghĩa

sự dịu dàng của con chữ

cứ lần lượt

như các đài phát thanh vô hình

ẩn và xuất hiện

những ngày tháng chúng ta đang sống

như một cuốn tiểu thuyết

không thể nào biên tập

để quên

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s