Categories
POETRY/THƠ

Lê Minh Chánh | April (7)

Lê Minh Chánh, the Vietnamese poet born 1984 in the province of Đồng Tháp, Vietnam. He currently lives in Saigon, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Minh Chánh, translation by  Nguyễn Thị Phương Trâm

April. The tired flowers on the pavement

People sprinkle their lack lustre colours with water

An exchange of death

An exchange of destruction

.

An exchange of a new dawn

The disintegration all round

The windless pathways

On the rise and fall of stomping feet the subdued dust

.

The Sun passing half-way across Aries

No one for a moment thought they would burn

The grazing scorching blisters of passing shadows

Came the afternoon and the passing storm

.

Love, how may I end quickly this April?

.

April 2021

Tháng tư. Những đóa hoa mệt lả trên đường

Người vẩy nước lên bầy hoa tái nhợt

Mua về một cái chết

Mua về một tàn phai

.

Mua về một ban mai

Thấy rã tan mọi thứ

Những con đường cạn gió

Bụi u uất những bàn chân giẫm xuống đạp lên

.

Mặt trời đi qua nửa cung Bạch Dương

Không ai nghĩ phút giây nào mình cháy hết

Những chiếc bóng chạm vào nhau bỏng rát

Buổi chiều đến và cơn mưa bay mất

.

Em, ta làm gì cho qua hết tháng tư?

.

4.21

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s