Categories
ART POETRY/THƠ

Bạch Diệp | GREEN TEA (6)

Bạch Diệp, the Vietnamese poet currently lives in Hue, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Bạch Diệp, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

GREEN TEA

It’s a green shirt Monday

Cheerful sunlight spilling through the window

Lovely daisies on the table

A quiet reminder of a windless day

/

Hair in a top knot a genteel smile

She brewed tea for Tuesday

There just behind the curtain was a breeze

The loose flora on the green table cloth

/

Someone used to love these songs

Her passing thought on Thursday

The diminished sunlight on the tiny courtyard

The cute pot of daisies under a blanket of darkness

/

Unlike the sunlight there was not a single off hand remark

The clock marks six o’clock

The rain came and went replaced by sunlight

No one came nor was anyone there waiting

/

The fresh green shirt and the fresh flowers

Always silent adept in the silence

She drags herself along with the times

A bitter mug of cold green tea on the table .

—–

April 2022

TRÀ XANH

Thứ hai áo màu xanh

Nắng lảnh lót tràn qua ô cửa

Những bông cúc trên bàn rất xinh

Nhủ thầm một ngày vắng gió

/

Tóc búi cao nụ cười gợn khẽ

Nàng pha trà cho ngày thứ ba

Gió ngập ngừng bên kia rèm cửa

Khăn bàn xanh hoa đồng nội buông hờ

/

Ai đó từng nghe những bản nhạc này

Nàng thì thầm cho ngày thứ năm

Nắng tắt rồi ngoài sân gạch nhỏ

Chậu cúc xinh bóng tối phủ trùm

/

Không một lời như nắng thờ ơ

Mỗi sáu giờ chuông đồng hồ lại điểm

Hết mưa dầm rồi nắng lại lên

Không ai chờ cũng không ai đến

/

Chiếc áo xanh những bông hoa còn xanh

Nín lặng đã quen thành im lặng

Nàng kéo trượt mình cùng ngày tháng

Ly trà xanh nguội chát trên bàn . 

/

March 2017

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s