Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | afraid of the virus (154)

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

afraid of the virus

.

you turned away 

as we hugged each other 

.

you drifting further

as we’re touched each other

.

you’re the tornado

in the calm 

.

you’re the umbrella

a cover from the rain

when we’re drenched

.

you are

the sleeping white rabbit

as the  daffodils bloom

gently upon our forehead…

_____

vì sợ con vi rút 

.

khi chúng ta ôm nhau

bạn quay đi

.

khi chúng ta chạm vào

bạn trôi xa

.

khi mọi thứ trở nên bình tĩnh

bạn làm cơn lốc xoáy

.

bạn là một chiếc ô

để che cơn mưa

khi chúng ta trút nước

.

bạn

con thỏ trắng ngủ

nơi hoa thủy tiên đang nở hoa

nhẹ nhàng trên đầu…

_____

MARCH 2020

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s