Categories
POETRY/THƠ

Anonymous | Chuyến Bay Cuối Cùng – The final flight (151)

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, activist, poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Author Unknown, translation into Vietnamese by Nguyễn Thị Phương Trâm

Chuyến Bay Cuối Cùng

(Thương nhớ mẹ của Thiện)

.

Đừng khóc vì tôi, vì tôi không còn bị ràng buộc nữa

Tôi sẽ đi tiếp theo con đường Thượng Đế đã dành cho tôi.

Tôi đã nắm lấy tay Ngài ngay lúc Ngài đã gọi tôi,

Tôi quay lưng đi và đã để lại mọi thứ.

.

Tôi không có thể ở lại thêm một ngày nữa,

Để cười, để yêu, để làm việc, để chơi.

Các công việc chưa hoàn thành phải giữ nguyên như vậy,

Tôi đã khám phá được sự bình yên của cuối ngày.

.

Nếu cuộc chia tay của tôi đã để lại một khoảng trống,

Vậy thì hãy lấp đầy sự ấy với những kỷ niệm vui.

Một tình bạn, tiếng cười, nụ hôn,

À, vâng, những điều mà tôi cũng sẽ luôn tiếc nhớ.

.

Đừng gánh chịu quá nhiều những nỗi buồn phiền,

Tôi chúc bạn những ánh nắng của ngày mai.

Cuộc sống của tôi đã đầy đủ, tôi đã thưởng thức được rất nhiều,

Những người bạn tốt, những khoảnh khắc đẹp, những va chạm với những người tôi yêu

.

Có lẽ thời gian của tôi quá ngắn ngủi,

Đừng kéo dài nó bây giờ với những sự đau buồn quá mức.

Hãy nâng niu và chia sẻ lòng bạn với tôi,

Thượng Đế đã cần tôi ngay lúc này, Ngài đã ban cho tôi sự tự do. 

.

Vô danh

The Final Flight

.

Don’t grieve for me, for now I’m free,

I’m following the path God laid for me.

I took his hand when I heard his call,

I turned my back and left it all.

.

I could not stay another day,

To laugh, to love, to work, to play.

Tasks left undone must stay that way,

I’ve found that peace at the end of the day.

.

If my parting has left a void,

Then fill it with remembered joy.

A friendship shared, a laugh, a kiss,

Ah, yes, these things too I will miss.

.

Be not burdened with times of sorrow,

I wish you the sunshine of tomorrow.

My Life’s been full, I savoured much,

Good friends, good times, a loved one’ touch.

.

Perhaps my time seemed all too brief,

Don’t lengthen it now with undue grief.

Lift up your heart and share with me,

God wanted me now, He set me free.

.

Author: Unknown

_____

MAY 2021

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s