Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | POETRY WAITING FOR A MERIT AWARD (144)

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, activist, poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

POETRY WAITING FOR A MERIT AWARD

.

may I kiss you

I’ve been waiting 

long(ing)

.

I’ve yearned to taste

wondering if it’s still the scent of our youth

.

hence I’ll ask 

for the last time

may I kiss you?

.

or should I share with you a secret

I’ll place all the stars in my eyes

into a corner of your soul in like a pun

the stars rhyming with (c)unt

shall whisper my name

as you fall

asleep…

.

Albireo

Algol

Baten Kaitos

Celaeno

Kornephoros

Naos

_____

THƠ CHỜ GIẤY KHEN

tôi có thể hôn bạn không

tôi đã chờ đợi 

quá lâu

.

tôi khao khát được nếm thử 

xem chúng có còn mùi vị như ngày ta còn trẻ 

.

vì vậy tôi sẽ hỏi 

lần cuối

tôi có thể hôn bạn không?

.

hay là để tôi nói cho bạn một bí mật

tôi sẽ mang những vì sao trong mắt 

vào một góc khuất trong tâm hồn

những vì sao vần ồn*

sẽ thì thầm tên tôi

khi bạn ngủ 

thiếp đi…

.

Albireo

Algol

Baten Kaitos

Celaeno

Kornephoros

Naos

_____

FEBRUARY 2020

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s