Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | Out, from isolation (157)

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

I’m looking for a friend in the crowd

I’m looking for love in the crowd

.

I’m in the crowd crying

I’m in the crowd laughing

.

You wiping away the tears

.

I came from the crowd looking for you

I came from the crowd looking for myself

.

I came from the crowd looking endlessly

In the end, you came

Out, from isolation…

_____

Tôi đến với đám đông tìm kiếm bạn bè   

Tôi đến với đám đông tìm kiếm tình yêu   

.

Tôi đến đám đông để khóc lóc   

Tôi đến đám đông để cười    

.

Bạn lau khô nước mắt   

.

Tôi đã đi từ đám đông tìm kiếm bạn   

Tôi đã đi từ đám đông tìm kiếm tôi   

.

Tôi đã đi từ đám đông tìm kiếm mãi mãi    

Cuối  cùng bạn cũng đến

Từ khu cách ly…

____

MARCH 2020

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s