Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | EYES, A STAR & YOU (161)

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

EYES, A STAR & YOU

.

in each encounter

I’ve met your eyes 

they never lie

.

your eyes wide open

reveals

an unnecessary explanation?

.

a star

the emotions

in your eyes

drew me in and I’m 

as redundant as the vernacular

.

your eyes is the sadness of an ocean 

the ire of a sunset

over joy, blooms

over your cowardly embittered acts

.

you are always the brightest star

a star I’ve chosen amongst all stars

.

you’re a star that shall never fade in my eyes

_____

ĐÔI MẮT, NGÔI SAO & BẠN

mỗi lần gặp, tôi luôn nhìn vào mắt bạn

không phải hoạn nạn

vì đôi mắt không bao giờ nói dối

.

đôi mắt bạn nói với mọi người

không cần thêm lời giải thích

không biết mọi người cần biết ít

hay nhiều?

.

nhìn vào đôi mắt của bạn

tôi thấy ngôi sao

một ngôi sao nó sẽ có ý nghĩa

khi nhìn vào nó, không cần từ ngữ

tôi biết cảm xúc thật của bạn

.

đôi mắt của bạn đầy nước như đại dương khi bạn buồn

đôi mắt của bạn như hoàng hôn khi bạn giận

đôi mắt của bạn nở hoa khi bạn hạnh phúc

đôi mắt của bạn đầy chua chát khi bạn hèn

.

lúc nào bạn cũng là một ngôi sao sáng nhất

một ngôi sao tôi luôn luôn chọn trên bầu trời đông đúc

.

bạn là một ngôi sao không bao giờ trôi đi được trong mắt của tôi

_____

APRIL 2020

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 replies on “Lê Vĩnh Tài | EYES, A STAR & YOU (161)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s