Categories
Wisdom

Nguyễn Thị Phương Trâm | “hay” của bạn (163)

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

Nguồn ngốc của từ ngữ (etymology) tiếng Việt thì tôi chịu, như chữ nôm, tôi thấy hiện tại quá tầm hiểu biết của tôi. Nhưng khi khám phá được những từ thông dụng tôi đã dùng hàng ngày, và các cháu kém tiếng Việt cũng biết như hai từ “nội” và ”ngoại” trong “ông bà nội, và ông bà ngoại”; gia đình và người ngoài. Tôi thấy thật là vui.

Hôm nay tôi học thêm hai từ như một ”introvert” và ”extrovert”, người sống hướng nội tâm và hướng ngoại tâm.

Như những phi trường hồi xưa tôi không phân biệt được, như trong nước là “nội địa”; “domestic”.

Tôi là một người sống hướng nội tâm, tôi không thích “chit chat”, nói mây với gió. Dù rằng khách hàng của tôi, những người quanh tôi nghĩ tôi là một người sống hướng ngoại tâm.

Ý nghĩa của con chữ phải hơn là “hay”, nếu không thì im lặng thì hơn. Tôi nghĩ nhiều khi mình khó tính thật. Nhưng đây là lựa chọn của mỗi người, tôi sẽ luôn tôn trọng chữ “hay” của bạn.

June 2021

#songngutaitram

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s