Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | How should one savour a woman? (172)

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

How should one savour a woman?

.

Will you let her near you

breathe on your skin?

.

Or do you prefer the gradual 

curious unravelling deception 

of the daily horoscope?

.

Do you have faith in the wet damp softness

of silk

steeped in mint?

.

Or are you afraid of the odour and taste

of her sweat?

.

Would you let your fingers 

linger there in the mess

the hair?

.

Or is she like the summer

the rain on your fervent flesh?

.

She is all encompassing

the dust, the wind

she is love and hate

hope and despair

.

As you relished in such delight

Would you bother to ask a stranger like me: 

– how should one savour a woman?

_____

Làm thế nào bạn nếm một người phụ nữ?

.

bạn có để cho hơi thở

thở trên da của mình?

.

hay bạn nhẹ nhàng

khám phá

những lời giải chiêm tinh lừa dối, thú vị?

.

bạn có tin vào sự mềm mại ẩm ướt

giống như miếng vải lụa

ngâm trong bạc hà?

.

hay bạn sợ

mồ hôi của nàng?

.

bạn có để những ngón tay của mình

nán lại một nơi nào đó

giữa mái tóc rối?

.

hay nàng là mùa hè

mưa sẽ rơi trên cơ thể nóng ran của bạn?

.

nàng là cả

bụi và gió

tình yêu và hận thù

hy vọng và tuyệt vọng

.

khi bạn nếm

không hiểu sao bạn hỏi tôi, một người xa lạ với bạn:

– Làm thế nào để nếm một người phụ nữ?

_____

APRIL 2020

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

8 replies on “Lê Vĩnh Tài | How should one savour a woman? (172)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s