Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | Return when the un-besieged written verses? (174)

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Return when

the un-besieged written verses?

.

Like the vernacular spitting out a horizon

we saw clouds and hidden sadness

that clumsy unfolding of wings

not soothing not a metaphor

.

The clouds the fading hues of a young woman

at ease and playful

she’s talking and laughing quietly

her skeleton is the wind

and in a sudden moment saw us noting her words

made poetry for those who dream

after she steps into the ground

.

Where she lay

the heat drawn to her pooled in tears

worried she couldn’t breathe

though it didn’t lose hope

with the sky, the stars, the white clouds, the dreams and the songs

.

Blue sky…

_____

Bao giờ trở lại

những câu thơ được viết ra không cần tra tấn?

.

Ví dụ khi ngôn ngữ thốt ra tiếng bầu trời

ta thấy mây bay với nhiều u uẩn

cái xoãi cánh hơi chệch choạc ấy

không du du không ẩn dụ

.

Những đám mây màu thiếu nữ nhợt nhạt

nhàn tản rong chơi

nàng vừa nói vừa cười nhè nhẹ

bộ xương của nàng là gió

và ngạc nhiên thấy ta ghi lại lời nàng

làm bài thơ của kẻ mộng du

sau khi nàng đã bước sâu xuống đất

.

Nơi nàng nằm xuống

hơi ấm đã đọng thành nước mắt

nó lo nàng ngạt thở

nhưng nó không mất hy vọng

về bầu trời và ngôi sao và mây trắng và mơ hồ và hát

.

Mây xanh…

_____

MAY 2020

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s