Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài |when you look in the mirror (182)

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

when you look in the mirror

it laughs after you laugh

and it’s too hard to cut your face out of the mirror

with scissors

.

your lips hovered over the mirror

in a mist as you disappear

.

as after the sigh

the sentence, the poem disappears 

.

a mirror unlike life

everything is timed by two

.

oh, if only the images in the mirror

were not real

a mere singular delusion

a lonely tombstone

alone in a breezy cemetery…

when it rain

the sunlight would disappear into the dark clouds with the breeze

the rain would snuff out the hope

the deceit

.

in the rain

the poem shall be wrapped up 

in the cocoon of a grave

bubbling and holey in places

like pot marks on a face

.

people’s flickering thoughts

like fireflies

since corroding is the night

when the poem embodies the elegance of death?

.

who will be the critic

the scruffy unshaven stubbles

so the poem may forget its failures?

.

with all its strength struggle

a blooming flower perched on a lonely stem

would quiver

.

the whiteness of the rain

the whiteness of tombstones

the whiteness of petals after

it blossoms into a poem

.

it’s like an injury

bleeding on a stage

like someone wearing a T-shirt

demanding their home, their national pride

.

Where are the prayers?

after the sunlight has disappeared into the dark clouds with the breeze

and it rains

snuffling out the sky

how should such a poem conclude

a white night on a black day…

_____

khi bạn soi gương

nó cười sau khi bạn cười

bạn thật khó cắt khuôn mặt của mình ra khỏi gương

với một cái kéo

.

áp đôi môi lên gương

một đám mây mù

và bạn tan 

biến

.

như sau tiếng thở dài

bài thơ biến mất sau dòng chữ

.

đời không như tấm gương 

để mọi thứ nhân đôi

.

ồ, làm sao hình bóng chỉ hiện ra trong gương

đừng hiện ra trong đời thực

một ảo ảnh duy nhất

như tấm bia mộ luôn luôn cô đơn

như nghĩa trang bạn một mình gió thổi…

.

và sau đó, mưa bắt đầu rơi

khi tắt nắng, mây đen và gió

mưa phủ lên niềm tin

mưa ngập lên giả dối

.

trong mưa

bài thơ bị vây bọc như một cái kén

nó thành một ngôi mộ

sủi bọt và thủng lỗ chỗ

như mặt người bị rỗ

.

ý nghĩ của mọi người cũng sẽ chớp tắt như con đom đóm

đêm hay làm mỏi mòn

bài thơ có xinh đẹp như cái chết?

.

ở đâu, ai sẽ làm nhà phê bình 

râu tóc 

để bài thơ quên mất rằng nó

hơi ốm yếu?

.

nó cố gồng hết sức

như bông hoa nở bấp bênh

trên một cành cây cô đơn

run rẩy

.

màu trắng của mưa

màu trắng của ngôi mộ

màu trắng sau khi cánh hoa

nở thành bài thơ 

.

nó giống như một vết thương

chảy máu trên sân khấu

như có người đang mặc áo thun 

dù đi đòi căn hộ của mình hay đi yêu nước

.

đâu là lời cầu nguyện?

sau khi tắt nắng, mây đen và gió

mưa đã bắt đầu rơi

phủ kín bầu trời

không biết khi nào kết thúc bài thơ 

màu đêm trắng với ngày màu đen…

____

JUNE 2020

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 replies on “Lê Vĩnh Tài |when you look in the mirror (182)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s