Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | An old lullaby – Bài hát ru ngày xưa (181)

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blooger, poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

by Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

An old lullaby

————

you return home

a prize in hand

your heart light 

.

many felt lightheaded

as they watched you laughed

.

while I was in awe of the United States of America

like waiting butterflies I hovered

eyes wishful

.

my two tiny hands giddy

in front of all the candy

I wanted to taste everything

.

I wanted to take one and run 

take and run

run and take

like in revolutions

a disappearing fog in my head

my childhood…

____

Bài hát ru ngày xưa

————

bạn trở về nhà

tay đầy món quà 

và bạn trở nên dễ chịu 

.

nhìn bạn cười 

nhiều người muốn xỉu 

.

khi tôi khám phá ra nước Mỹ 

như loài bướm chờ đợi 

bay trong ánh mắt xa xôi

.

hai bàn tay nhỏ bé của tôi 

cũng như sôi 

cũng muốn hốt 

.

chạy và hốt 

hốt và chạy 

như những cuộc cách mạng 

tưởng đã thành sương mù trong tâm trí

tuổi thơ…

_____

JUNE 2020

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 replies on “Lê Vĩnh Tài | An old lullaby – Bài hát ru ngày xưa (181)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s