Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | NOT A GRAVE (177)

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

NOT A GRAVE

.

I’m asleep in the forest

the night silently swallowed me

.

I didn’t try to fight it

graves, overwhelming the tired souls

.

as for the trees

I love them more than all things

rustling

.

there’s a drunk, he’s blue and a little dark,

he asked: long ago, if this was what I wanted?

the days when tiredness did never touch me

.

I would lie down

dug a hole in my bed

then waited for the tree roots to fill it up

waited for the leaves to cast shadows over my eyes

.

I was a growing tree

in the middle of the forest

dissolved in the embrace of my lover

and unhappiness shall never be say,

displayed

.

on the branches 

I’m dangling

until the poem came to

replaced me…

_____

KHÔNG PHẢI NGÔI MỘ

.

tôi nằm ngủ trong rừng

đêm im lặng đến nuốt chửng tôi

.

tôi không chống lại

những ngôi mộ có thể lấp đầy

tâm hồn mệt mỏi

.

và những cái cây

tôi đã yêu chúng đến dường nào

rì rào rì rào

.

có một gã say, hắn màu xanh và hơi tối

hắn hỏi: có đúng là nơi tôi mong ước ngày xưa?

nơi tôi không bao giờ mệt mỏi

.

tôi đặt mình xuống

tự đào một cái lỗ trên giường

chờ rễ của những cái cây tràn ngập

những chiếc lá sẽ che khuất

mắt

.

tôi

một cái cây sẽ mọc

giữa đám rừng này

hòa tan trong vòng tay

của người yêu, và những điều bất hạnh sẽ không bao giờ

hiển thị

.

trên cành cây

tôi treo mình lơ lửng

cho đến khi

có một bài thơ tới

thay tôi…

_____

MAY 2020

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Lê Vĩnh Tài | NOT A GRAVE (177)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s