Categories
FLASH FICTION

Lê Vĩnh Tài | THE WATCH (176)

Lê Vĩnh Tài, an acclaimed Vietnamese poet, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

THE WATCH

How did you feel when she gave you the watch on your birthday?

She announced:

– It won’t rust since it’s made from steel. It has all the usual functions, but with an added feature that counts down a human life. And he knows exactly how much time he has left in this world.

The watch began to count down, he closed his eyes and smiled. But nothing happened.

One time, the watch beeped and stopped. What he should have done is take it to change the battery, but instead he went and bought a belt.

He hung himself.

For the first time in her entire life, she was afraid of her own curse.

*****

CHIẾC ĐỒNG HỒ

Cám giác của bạn như thế nào khi bạn được nàng tặng một cái đồng hồ vào ngày sinh nhật của mình?

Nàng nói:

– Đó cũng chỉ là một vật bằng thép không rỉ. Mọi thứ đều bình thường, ngoại trừ việc chàng có thêm một cái máy đang đếm ngược đời mình. Và chàng sẽ biết được khoảng thời gian chàng còn lại trên thế giới này.

Chiếc đồng hồ bắt đầu đếm ngược, chàng mỉm cười và nhắm mắt lại. Nhưng không có gì xảy ra.

Một lần chiếc đồng hồ “bíp” lên một tiếng, và ngưng chạy. Lẽ ra phải mang nó đi thay pin, nhưng chàng lại đi mua một sợi dây chun quần.

Chàng thắt cổ.

Lần đầu tiên trong đời, nàng biết sợ vì những lời nguyền của mình.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Lê Vĩnh Tài | THE WATCH (176)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s