Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | a glorious doom – vinh quang diệt vong (196)

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

a glorious doom

Not just about the Paracel – Spratly islands

Though Poetry loves politics

Allowed the patriotism, Poetry dives in head first

Splashing the love around

She knows Poetry’s lying.

.

The people wearing NO-U T-shirts

Her friends

Lost somewhere in the dark

.

She reminded Poetry, blogging is not for the number of views

Nor begging more than once for permission to post loads of poetry 

Yet the display of pretence

Fearful

Vagueness

.

It is but a glorious doom

Since besides light is darkness

Besides the now is the future

Besides grace is indiscretion

As for those without a return

Poetry couldn’t decline

.

Poetry!

We must continue to covet hate

But those who compose poetry lacks the power of choice

The gifts in the pretence of birthdays

A party in the pretence of a house warming

Even the ornamental flowers are embarrassed

So Poetry tried to find more writers

Dragging them down like the escalators

The residential highway

.

Poetry is not an escalator

Dragging everyone into hell

Poetry is a moment of joy

The day she loved Poetry

Poetry in a fit of  ticklishness

Sleepless

The entire

Night 

_____

vinh quang diệt vong

Không phải chỉ là câu chuyện Trường sa – Hoàng sa

Dù Thơ thích chính trị

Mỗi khi được phép yêu nước thì Thơ xông ra

Yêu nước ào ào

Nàng biết là Thơ xạo

.

Những người mặc áo thun NO-U

Bạn bè của nàng

Đã biến mất vào bóng tối

.

Nàng nhắc Thơ không phải blogging để câu view

Hay đăng đàn đọc những bài thơ đã mấy lần xin phép

Mà vẫn cứ giả vờ

Lấm lem

Sợ sệt

.

Đó chỉ là những vinh quang diệt vong

Vì ngoài ánh sáng còn bóng tối

Ngoài hiện tại còn tương lai

Ngoài ân sủng còn tội lỗi

Còn những người chưa về

Thơ không thể chối

.

Thơ ơi

Chúng ta cứ việc yêu thương hận thù

Nhưng người làm thơ không có quyền lựa chọn

Những món quà giả vờ sinh nhật

Cuộc vui giả vờ tân gia

Những lẵng hoa cũng còn biết ngượng

Để Thơ cố đi tìm thêm độc giả

Rồi kéo họ xuống như một cái thang máy

cao tốc của chung cư

.

Thơ không phải là cái thang máy

Kéo mọi người xuống địa ngục

Thơ là một niềm vui

Ngày nàng yêu Thơ và làm Thơ nhột

Hoảng hốt

Mất ngủ

Cả

Đêm…

_____

AUGUST 2020

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s