Categories
ART POETRY/THƠ

Đinh Trường Chinh | R.I.P. Linda Lê (43)

Đinh Trường Chinh born 1970 in Tan Dinh, Saigon, Vietnam. The American-Vietnamese poet and artist, computer engineer currently lives and work in Virginia, U.S.A.

chia tay linda lê
một khuôn mặt lớn và riêng biệt của văn chương đương đại pháp
tài năng của cô vượt ra khỏi biên hạn của gốc gác mà cô mang theo
một nội tâm phức tạp
nung trong thứ bóng tối sâu thẳm…

goodbye to Linda Lê
a prominent and distinguished presence in contemporary French literature
Her talent goes beyond the limits of her roots
a complicated inner personality
burning in the sound deep darkness…

L’Express:
Quel est le double que vous avez tué ou dont vous avez la nostalgie?

Linda Lê:
J’ai l’impression de porter en moi un corps mort. C’est sûrement le Vietnam que je porte comme un enfant mort.
(trả lời một phỏng vấn)

sự ra đi của cô được các tờ báo lớn và uy tín nhất của pháp đưa tin với sự kính trọng.

Đinh Trường Chinh
dessin.chiều.7pm.9.may.2022.đtc

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Đinh Trường Chinh | R.I.P. Linda Lê (43)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s