Categories
PROSE

Nguyễn Thị Phương Trâm | friendship (191)

Nguyễn Thị Phương Trâm

Born: 1971
Home town: Phu Nhuan, Saigon
Bachelor of Pharmacy, The University of Sydney
Currently lives and work in Western Sydney, Australia
Editor, translator, poet and writer on SONGNGUTAITRAM

By Nguyễn Thị Phương Trâm

These feet trampled mud, rocky and dusty paths. The roads be not so solitary. My heart opened to banter and disagreements is often frustrated by your idiosyncrasies. Yet it is irrefutable, I am enriched by you.
 
Hai bàn chân bụi bặm, đạp trên đá và mọi lối bùn lầy. Tôi tin con đường ta đi, không cần phải quá cô độc. Lòng tôi muốn mở rộng, để nuôi nấng những chuyện trò, bình luận bực bội hay làm tôi bâng khuâng vì bạn. Không ai sẽ chối được, bạn là bổ ích cho tâm trí tôi.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

8 replies on “Nguyễn Thị Phương Trâm | friendship (191)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s