Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | it’s all in your head – đó là tất cả những gì diễn ra trong đầu bạn (198)

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

it’s all in your head

.

by morning

my blood will be cold

I’ll find it hard to breathe

.

I’ll be shivering

my lips blue

skin clammy damp with dew

.

I’ll try to slip from my own body

cut off a leg, a hand

turn into an Escapee

.

I’ll swallow a red pill

then swallow a white pill

I’ll be fast asleep when I swallow the blue pill

.

a conflict

forces me to fly

into clouds

.

I am me

once more the pouring sunlight

upon my Mother’s sky

.

(Mother, I’m but a broken piece

of someone else

while they’re building their home)

.

please

please, allow me to fall

.

so

I

may

be

me

please

.

once

more

the moment Mother took me home

_____

đó là tất cả những gì diễn ra trong đầu bạn

.

vào buổi sáng

máu của tôi lạnh

tôi khó thở

.

tôi đang run rẩy

đôi môi của tôi màu xanh và

da tôi màu sương giá

.

tôi cố gắng tuột ra khỏi cơ thể của tôi

cắt bớt một chân và một tay

hóa thành Người Trốn Thoát

.

tôi nuốt viên thuốc màu hồng

nuốt thêm viên màu trắng

tôi ngủ mê khi nuốt viên thuốc xanh

.

có một cuộc chiến tranh

đẩy tôi bay

thành mây trắng

.

tôi đã biết tôi

thêm một lần mưa nắng

trên bầu trời của Mẹ

.

(Mẹ ơi, con chỉ là một mảnh vỡ

của người ta

trong lúc họ làm nhà)

.

xin vui lòng

xin vui lòng, để cho tôi rơi xuống

.

để

tôi

biết

tôi

.

một

lần nữa

lúc Mẹ mang tôi về…

_____

AUGUST 2020

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s