Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | finally… – cuối cùng… (197)

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

finally…

you’ve touched upon

the absent of us

the gone years

.

your presence always 

in both our dreams

in the first time we met

before the faithful devotion of Country

dutifully returned

to all

.

I should set our lives down

side by side

let them fall upon our bed

so you may see

our poems

bound together in a book

more abundant

compare to all we’ve ever thought of

_____

cuối cùng…

bạn chạm vào

sự vắng mặt

của chúng ta từ bao nhiêu năm trước

.

hình bóng bạn luôn luôn có

trong giấc mơ của tôi và bạn

lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên

trước khi lòng sùng kính thực sự về Tổ Quốc

phải được trả lại

cho mọi người

.

hay là tôi để cho cuộc sống của chúng ta

nằm lại với nhau

ngả ra trên giường

và sau đó bạn đột nhiên nhận ra

là các bài thơ của chúng ta

nếu gom lại thành một cuốn sách

nó lớn hơn rất nhiều

so với những điều chúng ta từng nghĩ

_____

AUGUST 2020

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s