Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | Learning how to love – Tập yêu (203)

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Learning how to love

.

you’re in heaven when you kiss her

soft like sand

and sunlight

.

she takes your body 

down a long and dark 

tunnel

.

her lips sound

the length of the tunnel

you’re lost in the dark hole

a lost soul

.

you want the kiss

to go on forever

it’s something she too

wants not to end

.

there you and her

have both sinned

.

oh 

what sin?

everyone will have to wait and see

 

_____

 

Tập yêu

.

bạn hôn nàng và bước vào thiên đường

mềm như cát

và nắng

.

nàng mang cơ thể bạn

xuống một đường hầm dài

và tối

.

môi của nàng cũng dài

theo đường hầm

bạn lạc vào lỗ đen

như mất linh hồn

.

bạn chỉ muốn nụ hôn này

kéo dài mãi mãi

đó là điều nàng

cũng không muốn dứt

.

và ở đó bạn và nàng

đã phạm tội

.

ôi tội gì,

mọi người sẽ phải đợi

một thời gian nữa…

_____

SEPTEMBER 2020

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Lê Vĩnh Tài | Learning how to love – Tập yêu (203)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s