Categories
PROSE

Nguyễn Thị Phương Trâm | Change the way you think, change your drinking culture (205)

I was born 1971, Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. My family and I were a part of the first exodus of boat people after the Vietnam war. In March 1981, we settled in Sydney, Australia. I graduated with a bachelor of Pharmacy at the University of Sydney. I have been translating Vietnamese literature for the past five years in my search to better understand my mother’s language and culture. My translations have been shared through blogging over the past year. I am still a registered pharmacist practicing in Western Sydney. I hope to continue translating, and continue to share Vietnamese art and literature, beyond borders on SONGNGUTAITRAM.
(July 2021)

By Nguyễn Thị Phương Trâm

Change the way you think, change your drinking culture.
—–

Loại nho như Riesling rất là dễ trồng, rất là dễ uống, và vô cùng nhẹ túi so với những loại nho khác.

Ngọt hơn là Chardonnay, tương đương với mùi vị của Champagne. Tôi mua một két thay vì một chai. Cô con gái cưng của tôi rất mê rượu nho trắng.. Chai này tôi đang để dành, nhưng hôm nay nàng đã khui ra để ăn với món marinara.

Sự nghiền gì đi nữa đối với khoa học thì đã là trong DNA, trong máu của chúng ta. Nếu vậy thì anh chị nghĩ những người thân của mình nghiện rượu, nghiện đánh bài đánh máy, đều là những người xấu xa trên thế gian này ư?

Tôi không có máu nghiện, tôi là một người tốt hơn?

#songngutaitram

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 replies on “Nguyễn Thị Phương Trâm | Change the way you think, change your drinking culture (205)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s