Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | your beauty – vẻ đẹp của bạn (200)

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

your beauty resides incidentally in tears

.

spreads across the floor shimmering

a presence of enduring magnificence

.

they may doubt you

they challenge you not

they read in their silence

they like

they breathe quietly

.

this is as we imagined

in revelation

witnessed their pain

.

and in every step you’re further

from their view

louder their echoing

cries for help 

from the emptiness

.

instead of seeking harmony

they’re looking for their nemesis

exactly where you stood

.

they desire

blood and flesh

skin and bone

hair 

ripped out

.

displaying their savage mind

in disbelief

or infatuation

.

they’re burdened

by their enthusiastic sadness

and devastating emptiness

thoughtful desperate servitude

.

from where we stand

we see the excitement growing in the crowd

when you wanted to take away their emptiness

the constant irritation

the realization that it may all end

.

you would wish them then

not peace

_____

vẻ đẹp của bạn thường nằm trong nước mắt

.

run rẩy loang lên sàn nhà

biểu hiện sự tráng lệ

.

những ai nghi ngờ bạn

những ai không tranh luận với bạn

những ai lặng lẽ đọc

những ai chỉ like

những ai im lặng thở

.

đây là tưởng tượng của chúng tôi

với sự ngạc nhiên

xem nỗi đau của họ

.

và mỗi bước chân

đang kéo bạn ra khỏi tầm nhìn của họ

để nghe thấy âm vang

của những tiếng kêu cứu

bật lên khỏi không gian trống rỗng

.

nhưng thay vì tìm sự hài hòa

họ tìm kiếm kẻ thù

dù ngồi ngay bên bạn

.

họ chỉ muốn

máu và thịt

da và xương

lông và tóc

móc ra

.

để chưng cất tâm trí của họ

về sự vô tín

hay cuồng tín

.

họ bị gánh nặng

bởi sự nhiệt tình u uất của họ

và sự trống rỗng tàn nhẫn

trong tâm trí của kẻ bị thống trị

.

từ chỗ ngồi của chúng tôi

sự phấn khích đang tăng lên trong đám đông

khi bạn muốn xóa đi sự trống rỗng của họ

nó luôn là một cảnh tượng khó chịu

khi họ nhìn thấy tất cả mọi chuyện kết thúc

.

và bạn cầu chúc họ

không bình an…

_____

AUGUST 2020

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Lê Vĩnh Tài | your beauty – vẻ đẹp của bạn (200)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s