Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | AND THE COLOURS (213)

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

AND THE COLOURS

.

after that

do you remember us looking up at the sky

the rain. remember the grey

.

the rain. after we’ve finished lunch 

the lime-green courtyard, colours of new leaves. 

you, lifting your skirt past your knees, 

threw aside your brown sandals. 

there was no colour under your closed eyelids

.

we would then meandered the streets

searched for more horizons

since by ourselves

we were never enough green

.

we had lived within the sunset

a garden damp with orange clouds

and dissipated was the sea

on an island as far away as the eye could see

a distant fading hue

.

until

all the colours had faded away

and the odd shade of silence

forced us to listen

.

now

with no sky. your eyes are closed

you open up with A Vagina Monologue in red

the sun the yellow of chicken fat

quietly we paint

mix the colours

.

but it doesn’t end at nightfall

since there’s black

the yeasty hues

of white wine.

_____

VÀ MÀU SẮC

.

sau đó

bạn nhớ không chúng ta đã nhìn lên bầu trời 

mưa. nỗi nhớ có màu xám

.

mưa. khi chúng ta ăn trưa trong 

công viên màu lá mạ. Bạn kéo váy lên quá đầu gối, gạt đôi dép 

màu nâu sang một bên. Nhắm mắt

trong mí mắt của bạn không có màu gì cả

.

sau đó

chúng ta lang thang qua các đường phố 

tìm kiếm một bầu trời 

vì một mình chúng ta xanh không đủ

.

sau đó

chúng ta ngồi trong hoàng hôn 

khu vườn ướt đẫm đám mây màu cam

như biển đã bị mờ 

những hòn đảo trở nên 

màu xa xa mờ hút

.

cho đến khi

chúng ta phai nhạt tất cả các màu

và âm thanh thật kỳ lạ của sự im lặng màu sắc

chúng ta phải nghe

.

bây giờ

không có bầu trời. mắt bạn vẫn còn nhắm, nhưng bạn đã 

mở cuộc độc thoại âm đạo màu đỏ

mặt trời màu vàng mỡ gà 

trong bức tranh chúng ta vẫn đang lặng lẽ

pha màu

.

nó không kết thúc khi trời tối

vì vẫn có màu đen

màu lên men

của rượu trắng.

____

OCTOBER 2020

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s