Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | the white clouds last dream (214)

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

the white clouds last dream

.

the last journey

from the desert 

homebound in dreams

.

a journey beginning

with their last warm breath

.

descend in sleep

.

bearing the whip of the storm

howls of the deadly wind

.

with the hopelessness of immortality

limitless slumber

since they are the past

the future must wait 

line up for packets of instant noodles

in rippling flood waters.

_____

mây trắng mơ giấc mơ cuối cùng 

.

chuyến đi cuối cùng 

họ trở về nhà

từ những sa mạc trong mơ

.

chuyến đi đã bắt đầu như thể họ biết đó là

hơi ấm cuối cùng của họ 

.

họ chìm vào giấc ngủ 

.

mưa đánh vào họ những cơn cuồng nộ và

gió hú lên chết chóc

.

họ không hy vọng bất tử

trong giấc ngủ vô định 

.

họ là quá khứ 

còn tương lai đang xếp hàng 

chờ đến lượt nhận gói mì trong nước lụt reo vang…

_____

OCTOBER 2020

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s