Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | A POEM WRITTEN FOR A POET DEVOTED TO FREEDOM (227)

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

A POEM WRITTEN FOR A POET DEVOTED TO FREEDOM

.

now I know

you might remember 

as you dump on top of poetry that old saying:

life is hard

.

meaning someone 

once visited

this mountainous borough

.

eighteen years ago

so many have lived and died

before you had ever set foot upon it and left

.

hoping you would remember them

the acknowledgments of your thoughts

as their own

.

and if you could no longer recall

they couldn’t possibly have anything left

to say to you

.

not the same as the Birth of Christ

you can not accept some tale 

at the manger

since you’re nothing but a patch of grass 

on the side of the road

upon your arrival and departure

the exhausting drama

.

perhaps it didn’t bother you

bullshitting about all that loneliness

barely grasp the idea of a mountainous borough

the pride of a Blossoming mountain

that was once

a volcano

.

there before the day your mother gave birth to you

.

as of now

you’re no longer grass

not because they couldn’t get through

not because they didn’t want to

we all want to live in paradise

you’re not alone

the cool green at the foot of the horizon

like grass

.

even though you keep pretending to be

not any kind of grass

not any kind of flowers

not anyone

not for the want of anything.

_____

BÀI THƠ TẶNG MỘT THI SĨ RẤT YÊU TỰ DO 

.

bây giờ, tôi biết bạn vẫn nhớ

khi lôi câu nói cũ mèm: đời là bể khổ

vào thơ

.

và có nghĩa là có một ai đó 

đã đi ngang phố 

núi một lần 

.

mười tám năm trước đây

bao nhiêu người đã sống và chết

trước khi bạn đến và ra đi

.

họ từng mong bạn hãy nhớ

để biết tâm trí của bạn là

tâm trí của họ

.

và nếu bạn không còn nhớ

họ cũng không thể còn câu chuyện gì có thể

kể với bạn

.

không giống như sự Giáng Sinh của Thiên Chúa

bạn không thể nhận được một câu chuyện

bên máng cỏ

vì bạn chỉ là đám cỏ bên đường

hở sườn

khi bạn đến và đi

méo mó theo cách đó

.

bạn có thể không ngượng

khi ba hoa về sự cô đơn

vì bạn chưa kịp hiểu về phố núi

và sự kiêu hãnh của ngọn núi Hoa

vì nó 

từng là núi lửa

.

nhưng đó là trước khi bạn được sinh ra

.

còn bây giờ

bạn cũng không còn là cỏ

không phải họ không thông qua

không phải họ không muốn

đời ai không thích sướng

mà chỉ là

bạn cũng không còn xanh buốt chân trời

như cỏ

.

dù bạn muốn giả danh

không phải cỏ

không phải hoa

không phải ai 

không muốn…

_____

DECEMBER 2020

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s