Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | Often by the sea (232)

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm 

Often by the sea, she stares at the sky, even the grains of sand were haunted by the drops of blood.

As the blood escaped, she lowered her head to welcome them. Breathless and warm. By a breeze found the remains of the blood drops at low tide.

Taken away with the tides were any traces of the droplets on the sand.

As though it has ever existed.

_____ 

Với biển, nàng hay nhìn lên bầu trời, những giọt máu ám ảnh cả những hạt cát.

Khi giọt máu chảy ra, nàng cúi đầu chào nó. Ấm nóng và ngạt thở.

Thi thể của giọt máu được tìm thấy sau khi thủy triều rút đi, với làn gió sớm.

Trên bờ cát, dấu chân của giọt máu rửa trôi đi trong thủy triều. 

Không còn dấu vết.

_____

JANUARY 2021

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s