Categories
ART POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | Delete. (222)

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. A practicing pharmacist, who currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Lê Vĩnh Tài, the translator, an acclaimed Vietnamese poet, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

By Nguyễn Thị Phương Trâm, interpretation by Lê Vĩnh Tài

 

cái thời

bốn chấm không 4.0 cũng bấp bênh như tâm trí chúng ta

không chấm bốn 0.4

chập chờn như có như không

.

một cái chết chỉ là ấn vào nút delete

.

chúng ta delete ngay cả

những người bạn yêu thương

.

chúng ta enter vào

một không gian trống rỗng

.

rồi nói là chúng ta đã lấp đầy

như ngày xưa em chôn lấp tình yêu

 

The digital era is as precarious as our mind

the flickering words are as there as they are not

.

Imagined a death just like that

.

Delete.

gone. 

deleted from all the minds of the people you love. 

.

An empty space 

to fill with love.

/

Nov 2021

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 replies on “Nguyễn Thị Phương Trâm | Delete. (222)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s