Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | the odd icy shards of ambivalence (226)

I was born 1971, Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. My family and I were a part of the first exodus of boat people after the Vietnam war. In March 1981, we settled in Sydney, Australia. I graduated with a bachelor of Pharmacy at the University of Sydney. I have been translating Vietnamese literature for the past five years in my search to better understand my mother’s language and culture. My translations have been shared through blogging over the past year. I am still a registered pharmacist practicing in Western Sydney. I hope to continue translating, and continue to share Vietnamese art and literature, beyond borders on SONGNGUTAITRAM.
(July 2021)

By Nguyễn Thị Phương Trâm

The colour of your soul
gunmetal changeable
shades of clouds
trapped between the layers of teardrops
the odd icy shards of ambivalence
 
cut
—–
Không lẽ em ganh với thời gian không có em. Hôm nay em sợ là đã đến ngày anh xem em như một người dưng.
Em khuyên bạn em giỏi lắm như một người có nghề, chúng ta khi đã yêu sẽ đành chấp nhận những vị thế yếu mềm. Khi người tình như vậy mình phải mạnh mẽ hơn như nước thành đá trong giá băng. Thật tình là em không còn biết em đang nói gì nữa.
Nhưng hôm nay em thấy em không còn nữa, như em đã bốc thành hơi.. Hít em vào đi người yêu ạ, em chỉ muốn là của anh…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Nguyễn Thị Phương Trâm | the odd icy shards of ambivalence (226)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s