Categories
EDITORIAL

Nguyễn Thị Phương Trâm | Vui thôi mà (228)

I was born 1971, Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. My family and I were a part of the first exodus of boat people after the Vietnam war. In March 1981, we settled in Sydney, Australia. I graduated with a bachelor of Pharmacy at the University of Sydney. I have been translating Vietnamese literature for the past five years in my search to better understand my mother’s language and culture. My translations have been shared through blogging over the past year. I am still a registered pharmacist practicing in Western Sydney. I hope to continue translating, and continue to share Vietnamese art and literature, beyond borders on SONGNGUTAITRAM.
(July 2021)

By Nguyễn Thị Phương Trâm

Còn có hai câu nữa là xong một tuyệt tác nữa của Tô Thùy Yên, nhưng tự nhiên bị mắc kẹt đến ngộp thở.
 
Có câu này tôi thấy anh Tài hay lập đi lập lại và một bậc thầy mới nhắc vô cùng phổ biến trong giang hồ của thơ ca là “vui thôi mà”.
 
Đúng vậy, không có vui thì làm chi cho mệt. Khi tôi mệt, tôi không thở được. Cách của tôi là xóa, hủy, delete, không trả lời. Trò chơi mà.
 
Cuộc sống quá ngộp thở, tôi đọc thơ (dịch thơ) để thở, những bài thơ bằng tiếng Anh tôi đã dịch là của bạn. Tôi tặng luôn bản quyền này của bài dịch cho bạn. Nếu nó tốt hay xấu thì chịu thôi nhé.. Bạn làm gì với nó tôi cũng okay. Nhưng bổn phận của tôi ngưng từ lúc tôi dịch xong bài thơ tác phẩm của bạn.
 
Nên tôi rất quý những ai hiểu điều này. Họ không bao giờ làm tôi khó thở.
 
Vậy nhé, bạn đem những tác phẩm của bạn đi đăng báo in sách gì đó, tôi luôn chúc bạn mọi điều tốt lành, miễn là không có tôi.
 
Tôi thích nhất là một người không trí thức ít hiểu biết mà lại biết thưởng thức một bài thơ tôi đã dịch. Tôi quý lắm những khoảnh khắc như vậy. Vì như tôi đã đem lại cho họ một thế giới tuyệt vời của mẹ tôi, của tuổi thơ tôi.
 
Vậy thôi, tôi là một người sống rất đơn giản. Thích đọc thơ của Lê Vĩnh Tài và truyện ngắn của Nguyễn Văn Thiện nhất. Ai thích theo, tôi vui vì là một đồng cảm giữa con người. Vậy thôi nhé.
 
Vui thôi mà.
 
Dược sĩ
 
December 2021

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Nguyễn Thị Phương Trâm | Vui thôi mà (228)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s