Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | fractured glass and rotten memories (289)

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

you’ve lost yourself

like someone’s who has definitely tested positive

lying in the emergency room

softly caressing what felt like

fractured glass

and rotten memories

.

at the park

you could crawl 

forward on all four

then be stepped upon

like a cricket

the depression thus so in history

.

we don’t have heroes

we are just survivors

.

the nation,

has no suspense left

has no tears left

can no longer feel shame

can no longer feel pain

.

the nation has disappeared

in an adventure

each day a new opportunity

with this sickness

we will be rich like those naked

in a fur coat

bạn đánh mất bản thân mình

như một kẻ dương tính nặng

nằm trong phòng điều trị

nhẹ nhàng vuốt ve những cảm giác

như thủy tinh bị rạn

và những kỷ niệm thối rữa 

.

tại một công viên

bạn có thể bò

trườn về phía trước

và sau đó bị đạp lên

như dế

đó là sự trầm cảm của lịch sử

.

chúng ta không có anh hùng

chúng ta chỉ là những người sống sót

.

đất nước,

không còn kịch tính nữa

không còn nước mắt nữa

không còn xấu hổ nữa

không còn đau đớn nữa 

.

đất nước đã biến mất

trong một cuộc phiêu lưu

mỗi ngày một cơ hội

và với căn bệnh này

chúng ta sẽ giàu như những người ở truồng

chỉ mặc áo lông thú

_____

AUGUST 2021

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Lê Vĩnh Tài | fractured glass and rotten memories (289)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s